Maria Lipska-Mateja Rzeczoznawca

Oferta

Zakres działalności obejmuje:

  • Wykonywanie projektów technologicznych wszystkich branż na terenie woj. Mazowieckiego i okolic ew. do uzgodnienia na terenie całej polski. Projekt zawiera rozwiązanie układu funkcjonalnego pomieszczeń, wyposażenia pomieszczeń, wytyczne branżowe oraz komplet niezbędnych uzgodnień : bhp, ppoż, higieniczno-sanitarne
  • Doradztwo w zakresie wymagań sanitarnych w trakcie projektowania na terenie na woj. Mazowieckiego i okolic ew. do uzgodnienia na terenie całej całego kraju
  • Uzgadnianie projektów budownictwa ogólnego w zakresie higieniczno-sanitarnym na terenie woj. Mazowieckiego i okolic.
  • Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego na terenie wo. Mazowieckiego i okolic
  • Przeprowadzanie dochodzeń powypadkowych wypadków w pracy na terenie woj. Mazowieckiego i okolic

Współpraca:
  • Kompleksowym wyposażeniem dla gastronomii-hurtownia gastronomiczna Siedlce ul. Brzeska
  • Karol Maleszy Biuro Consultingowe „Norma” Siedlce w zakresie oceny p/poż